yatırım

Türkiye’de 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bireysel yatırımcılar en çok hisse senedine küsmüş durumdadırlar. Bu araştırma, şu andaki hisse senedi yatırımcısı sayısı, aktif işlem yapanlar ve bir hesap açtığı halde hesabında yok denecek kadar hisse senedi bulunanlar sayısına bakıldığında da aynı sonuçları vermektedir. Evet  ama bunun temel gerekçeleri nelerdir? Yine aynı araştırma şöyle söylüyor:.. devamı →

yatırım danışmanı

Bir yatırım danışmanı, bir ücret karşılığında yatırım tavsiyeleri veren veya menkul kıymet analizi yapan herhangi bir kişi veya gruptur. Yatırım danışmanı, 1940 tarihli Yatırım Danışmanlığı Yasası tarafından, müşteri varlıklarının doğrudan yönetimi veya yazılı yayınlar yoluyla olsun, yatırım tavsiyeleri veren veya menkul kıymet analizini bir ücret karşılığında gerçekleştiren herhangi bir kişi veya grup olarak tanımlanmıştır. Yatırım.. devamı →

gelir uzmanı

Gelir uzmanı, Türkiye, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi daireleri başkanlıklarında çalışan A kadro kariyer meslek uzmanıdır. Asli görev yerleri vergi daireleri olmakla birlikte, vergi dairesi başkanlıklarının diğer tüm birimlerinde de çalışırlar. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde de görev almaktadırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36… devamı →

Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır. Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir. Örneğin, Adli Tıp Kurumu kendi konusunda en önemli bilirkişilik kurumudur. Sahte para konusundaki davalarda Merkez Bankası bilirkişilik kurumudur… devamı →