gelir uzmanı

Gelir uzmanı, Türkiye, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi daireleri başkanlıklarında çalışan A kadro kariyer meslek uzmanıdır. Asli görev yerleri vergi daireleri olmakla birlikte, vergi dairesi başkanlıklarının diğer tüm birimlerinde de çalışırlar. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde de görev almaktadırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36… devamı →